Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 12.11.2021 13:22 (Üye) Soru : Huzur Hakkı alan A. Ş. şirket ortağına kıdem hakkı doğarmı. Teşekkürler.

Cevap : Huzur hakkı bir iş akdine bağlı işçi işveren ilişkisi olmaksızın ödendiğinden, sigorta primine tabi değildir. Gelir vergisi ve damga vergisine tabidir. Huzur hakkı için ayrı bordro düzenlenmelidir. KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANABİLME KOŞULLARI A. 4857 SAYILI KANUNA TABİ İŞÇİ OLMAK B. İŞÇİNİN İŞTEN AYRILMADAN ÖNCE EN AZ BİR YIL ÇALIŞMIŞ OLMASI C. İŞ AKDİNİN BELİRLİ NEDENLERLE SONA ERMESİ 1. İşçinin İşinin İşveren Tarafından 4857 sayılı Kanunun 25. Maddesinde Sayılı Sağlık Sebepleri veya Zorunlu Sebeplerden Birine veya 17. Maddesine İstinaden Son Verilmiş Olması a. Sağlık Sebepleri b. Zorunlu Sebepler c. İşçinin İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından İş Kanununun 17. Maddesine İstinaden Son Verilmiş Olması 2. İşçinin Kanunun 24. Maddesinde Belirtilen Sağlık Sebepleri, Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Uymayan Haller ve Benzerleri veya Zorunlu Sebeplerden Biri Nedeniyle İşten Ayrılması a. Sağlık Sebepleri b. Ahlak Ve İyi Niyet Kurallarına Uymayan Haller Ve Benzerleri c. Zorlayıcı Sebepler 3. MUVAZZAF ASKERLİK NEDENİYLE FESİH 4. YAŞLILIK AYLIĞI (EMEKLİLİK) VEYA TOPTAN ÖDEME NEDENİYLE FESİH 5. KADIN İŞÇİNİN EVLENME NEDENİYLE SÖZLEŞMEYİ FESHİ 6. İŞÇİNİN ÖLÜMÜ olup 4 b li sigortalı için gerekli şartlar oluşmamıştır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.