Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 12.11.2021 16:14 (Üye) Soru : Merhabalar, şahıs firması oalrak bir Dj ile anlaşıp etkinlik Organizasyonu düzenledik, karşı firmaya keseceğimiz fatura da tevkifat olacak mı?

Cevap : Tevkifat dan kast edilen KDV tevkifatı ise ;Aşağıdaki kurum ve kuruluşlara düzenlenecek faturada hesaplanan KDV den 5/10 oranında KDV tevkifatı yapacaktır.Listede sayılmayan kişi veya kurumlara verilen hizmetten KDV tevkifatı yapılmaz. KISMİ TEVKİFAT YAPACAK KURUM VE KURULUŞLAR ( KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞ Bölüm No: I/C-2.1.3.1) *5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri, *Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, *Döner sermayeli kuruluşlar, *Kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşlarına, *Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına , *Bankalar *Sigorta ve Reasüransa Şirketlerine , Emeklilik Şirketlerine, ( 01/03/2021 den itibaren) *Sendikalar ve üst kuruluşları,( 01/03/2021 den itibaren) *Vakıf üniversiteleri, ( 01/03/2021 den itibaren) *Mobil elektronik haberleşme işletmecileri, ( 01/03/2021 den itibaren) *Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri), *Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar, *Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler, *Payları Borsa İstanbul (BİST) A.Ş. de işlem gören Şirketler *Kalkınma ve Yatırım Ajansları
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.