Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 15.11.2021 08:59 (Üye) Soru : Merhaba, Tc vatandaşı, yurt dışı firmaya yazılım hizmeti vermekte ve aylık 1.000 TL gelir elde etmektedir. Ödenmesi gereken bir vergi var mı? Var ise Mükellef olması gerekiyor mu? Sadece Gelir vergisi beyanı ile mükellef olmadan vergilendirilebilir mi? gvk 18 de bilgisayar programı eser mahiyetinde satışı halinde gv den istisna tutulmuştur. gv 221 tebliği ile arızi serbest meslek kazançları için defter tutma zorunluluğu olmadı belirtilmiştir. gv 223 tebliği ile 4369 geçici 7. madde belirtilen istisna sınırına kadar olan gelirler için defter tutma zorunluluğu kaldırılmıştır. 4444/14 ile bu sınırlandırma yürürlükten kaldırılmıştır. gv 224 tebliği ile sadece gv 94. maddede belirtilen mükelleflerden gelir elde edilmesi halinde defter tutma zorunluluğu olmadığı ifade edilmiştir.

Cevap : Bahsedilen kişi yazılım işini yurt içine vermiş olsa idi GVK 18. maddeye göre vergilendirilirdi .Hizmeti alan kişi % 17 GV tevkifatı yapar ve nihai vergi olurdu. Hizmet yurt dışına verildiği için GV mükellefiyeti tesisi edilmesi, gerekir. Yurt dışına verilen hizmette GVK 94 madde uygulanmaz. Hizmette süreklilik olduğu için arizi kazanç sayılmaz (her ay hizmet veriyor.)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.