Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 15.11.2021 08:58 (Üye) Soru : Sayı hocam tüm aramalarıma rağmen bu soruma net bir cevap bulamadım. Bir aile şirketimiz var. Şirketimiz Limited . Şirket aktifinde bulunan bir gayrimenkulün satışını yapıp elde edilen geliri ortaklara dağıtmak istiyoruz. Buna engel bir kanun maddesi var mı ? Böyle bir madde Yoksa bu geliri dağıtabilmenin şartları neler dir ? Saygılarımla

Cevap : Gelir dağıtılmaz Dönem karı dağıtılır. Şirketin Aktifinde bulunan G.menkulün satışından elde edilen gelir kayıtlara alınır. Şirket dönem sonunda elde ettiği Karı (g.menkul satışından elde edilen dahil) Karar alarak KAR dağıtımı yapar. Dağıtılan kardan % 15 GV stopajı yapılır. Kar payı elde eden ortaklar GVK 22 ve 86. madde de belirtilen koşul ve tutara göre MSİ beyanı verir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.