Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 15.11.2021 11:21 (Üye) Soru : MERHABA İŞLETME DEFTERLERİ VE SERBEST MESLEK KAZANÇ DEFTERLERİ GELİR VE GİDERLERİNİN DBSYE YÜKLENMESİ EKİM AYI EVRAKLARI İÇİN KASIM AYININ 15 İNE KADAR MI YOKSA KDV BEYANNAMESİNİN SON VERİLME TARİHİ OLAN 26 KASIMA KADARMI OLACAKTIR İYİ ÇALIŞMALAR

Cevap : EKİM AYI EVRAKLARI ; EN GEÇ ARALIK AYININ 15. GÜNÜNE KADAR DBS NE KAYIT EDİLMESİ GEREKİR. VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 486)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 532) Resmi Gazete Tarihi: 19/10/2021 Resmi Gazete No: 31633 MADDE 2 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin başlığı “Elektronik kayıt usulü ile kayıtların Sisteme girilme ve iletilme zamanı” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir. “(1) Sistem kapsamında olan mükelleflere ilişkin vergisel ve ticari işlem kayıtları, 13 üncü maddede belirtilen Sistemi kullanma yetkisi bulunan mükellef, meslek mensubu ya da meslek odası tarafından elektronik ortamda Sisteme kayıt yapılması suretiyle gerçekleştirilir.” “(2) İŞLETME HESABI ESASINA GÖRE DEFTER TUTAN MÜKELLEFLER İLE SERBEST MESLEK KAZANCI DEFTERİ TUTAN MÜKELLEFLER İÇİN birer aylık dönemlere ilişkin vergisel ve ticari işlemlerin Sisteme kayıt işlemlerinin; a) Kayıtlarını, ayrıca 213 sayılı Kanunun 219 uncu maddesinde belirtilen ve defter kaydı yerine geçen belgelere dayanarak yürüten mükellefler bakımından, İŞLEMLERİN AİT OLDUĞU AYI İZLEYEN İKİNCİ AYIN 15 İNCİ GÜNÜ SONUNA KADAR, b) Diğer mükellefler bakımından, işlemlerin ait oldukları aya ait katma değer vergisi beyannamesinin verilmesi gereken son günün sonuna kadar, gerçekleştirilmesi zorunludur.”
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.