Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 15.11.2021 16:45 (Üye) Soru : Geçici vergide , nakdi sermaye indirim tutarını hesaplarken hangi faiz oranı kullanılmalıdır? Bilgilerinizi rica ederim.

Cevap : Nakit sermaye artışında faiz indirimi ; 04.03.2016 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 9 seri no.lu KVK Genel Tebliğde, geçici vergi dönemlerinden sadece DÖRDÜNCÜ geçici vergilendirme dönemi itibarıyla bu indirimden yararlanılmasının mümkün olduğu belirtilmiştir. Ancak, kazancın yetersiz olması nedeniyle ilgili hesap döneminde indirim konusu yapılamayan tutarlar, izleyen hesap dönemine ilişkin geçici vergilendirme dönemlerine ait geçici vergi matrahlarının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir. 2021 Yılı için uygulanacak oran 2021/ Aralık ayında açıklanır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.