Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.11.2021 16:47 (Üye) Soru : Merhaba üstad , Emin olmak için soruyorum ; Aşağıdaki değişiklik den şunu mu anlamalıyız ; Örnek ; Belge / Fatura tarihi : 01.10.2021 Defter beyan sistemine giriş en son : 15.12.2021 Elektronik kayıt usulü ile kayıtların Sisteme girilme ve iletilme zamanı MADDE 7 – (1) Sistem kapsamında olan mükelleflere ilişkin vergisel ve ticari işlem kayıtları, 13 üncü maddede belirtilen Sistemi kullanma yetkisi bulunan mükellef, meslek mensubu ya da meslek odası tarafından elektronik ortamda Sisteme kayıt yapılması suretiyle gerçekleştirilir. (2) İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile serbest meslek kazancı defteri tutan mükellefler için birer aylık dönemlere ilişkin vergisel ve ticari işlemlerin Sisteme kayıt işlemlerinin; a) Kayıtlarını, ayrıca 213 sayılı Kanunun 219 uncu maddesinde belirtilen ve defter kaydı yerine geçen belgelere dayanarak yürüten mükellefler bakımından, işlemlerin ait olduğu ayı izleyen ikinci ayın 15 inci günü sonuna kadar -

Cevap : Ekim ayına ait evrakların kaydı DBS ne Aralık ayı 15. gününe kadar yapılacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.