Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 17.11.2021 15:39 (Üye) Soru : devlet hatahanelerine medikal mlz satışı yapan , devlet hastanelerine laboratuvar mlz satışı yapan ve devlet hastahanelerinin diğer bakım onarım tamir işlerini yapan bu işlerle ilgili sözleşme yapan firmaların 2022 de e deftere geçme zorunluluğu varmıdır

Cevap : Merhaba; VUK 526 kapsamında; Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden tüm mükellefler (hastane, tıp merkezleri, dal merkezleri, diyaliz merkezleri, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri, tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri, laboratuvarlar, eczaneler, tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezi, kaplıcalar, beşeri tıbbi ürün/ürün sunan ve/veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri, ecza depoları vb.).” ilgili mükllefler 1 Temmuz 2021 tarihi itibariyle e-fatura uyguaalamasına geçiş sağlamışlardır. Bu mükelleflerden bilanço esasına göre defter tutanlar 01.01.2022 tarihi itibariyle e-defter uygulamasına geçeceklerdir iyi günler
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.