Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.11.2021 09:14 (Üye) Soru : Merhaba, İstanbul da yerleşik bir Limited Şirketimiz Almanya daki firmaya Sigorta Çağrı merkezi hizmeti sunmaktadır. Almanya da bulunan vatandaşı arayıp sigorta satmaktadır. Ay sonu kesilen fatura bedeline ait döviz 1 hafta içerisinde geri gelmektedir. Yurt dışına yapılan bu hizmetin %50 kısmının vergiden istisna olması mümkünmüdür. Teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.

Cevap : KVK 10 (1) ğ maddesindeki % 50 indirimin uygulanamayacağı görüşündeyiz. Maddede "Sigorta Çağrı merkezi hizmeti" yok. ğ) Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye'de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon, veri saklama, veri işleme, veri analizi ve ilgili bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca belirlenen mesleki eğitim alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleri ile ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %50'si. indirilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.