Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 19.11.2021 10:17 (Üye) Soru : Sayın, Asgari ücretli ağustostan sonra ilave agi alır. (Asgari Ücretlinin eline geçen net artar demişsiniz) Net ücret arttışı için asgari ücretlinin ilave agi tutarı asgari ücretin netine göre değişir mi yoksa ilave agi tutarı olan 152 Tl. artmış mı olur? Sonuç eline geçen net arttığı için ilave agi tutarı sabit mi kalır yoksa vergi istisnasından gelen tutar kadar ilave agi düşer mi?

Cevap : "Ele geçen artar " dan kasıt vergi dilimindeki artış dan dolayı azalan net ücret artar kast edilmiştir. Vergi dilimlerindeki artış neticesi asgari ücret deki azalış AGİ ile tamamlanır.Asgari Ücretin net tutarı sabit kalır. 303 Seri Nolu GVK Gn.Tb. Hükümlerine göre; Çalışanın Net ücreti, SADECE KENDİSİ İÇİN asgarî geçim indirimi hesaplanan asgarî ücretlilere, içinde bulunulan yılın Ocak ayına ilişkin ödenen net asgari ücretin altında kalanlara, bu tutar ile bu tutarın altında kalındığı aylara ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutar, ücretlinin asgarî geçim indirimine ayrıca ilave edilir. Bu fıkrada geçen net ücret, yasal kesintiler sonrası ücret tutarına asgarî geçim indiriminin ilavesi sonucu oluşan ücreti ifade eder.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.