Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 19.11.2021 10:59 (Üye) Soru : İyi Günler. Yapılan değişiklikler kapsamında 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren“Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden tüm mükellefler e faturaya geçmek zorunda. 1- Sadece Sosyal Güvenlik Kurumu İle Sözleşme İmzalayanlar mı giriyor kapsama ? 2 - SGK İle Sözleşmesi Olmayıp Medikal ürünler satışı yapan firmalara masaj koltuğu, muayene divanı ve etajer satan firma kapsama giriyor mu ? Teşekkürler.

Cevap : 526 Seri Nolu VUK Gn.Tb. ilgili bölümü MADDE 1 – 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nin “IV.1.4. e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu” başlıklı bölümünün (a) fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. “6. Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları İLE medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden tüm mükellefler (hastane, tıp merkezleri, dal merkezleri, diyaliz merkezleri, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri, tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri, laboratuvarlar, eczaneler, tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezi, kaplıcalar, beşeri tıbbi ürün/ürün sunan ve/veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri, ecza depoları vb.).” Yukarıdaki hükme göre; SADECE SGK ile anlaşma yapanlar DEĞİL sayılan tüm mükellefler için geçerlidir.Sorunuzdaki eşyalar MEDİKAL ürün ise kapsamdadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.