Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 19.11.2021 12:07 (Üye) Soru : iyi günler hocam, mükellefim kurumlar mükellefi yurt dışına yazılım ihrac ediyor, gelir ve kurumlar vergisinden yüzde 50 istisna ibaresi var. Bunun kullanımı için ayrı bir başvuru gerekiyormu yoksa dönem direk kurumlar ya da gelir beyanından istisnalar kısmından düşebiliyormuyuz. saygılar.

Cevap : Ayrıca bir bildirimin yapılmayacağı görüşündeyiz .Bürokratik işlem için İndirim Geçici Vergi Beyannamesinden ve KV Beyannamesinden yapılır. 6322 sayılı Kanunla Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen 10/1-(ğ) bendine göre, Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye’de verilen ve sadece yurt dışında yararlanılan tasarım ve yazılım hizmeti kazançlarının %50’si kurum kazancından indirilebilecektir. I. İndirimden Faydalanma Şartları İndirim imkanından faydalanmak için aşağıda belirtilen şartların sağlanması gerekir. 1) İndirimden faydalanacak şirketlerin ana sözleşmelerinde, esas faaliyet konusu olarak “yazılım ve/veya tasarım”ın bulunması olması gerekir. Tasarım ve yazılım hizmeti veren işletmelerin, Türkiye’de yerleşmiş olan kişilere de hizmet vermesi indirimden faydalanmaya engel teşkil etmez. Öte yandan, sadece yabancı kişi ve kurumlara verilen tasarım ve yazılım hizmetlerinden elde edilen kazancın %50’sine indirim uygulanır. 2) Bu kapsamdaki hizmetlerin Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilere, başka bir deyişle dar mükellef kişi ve kurumlara verilmesi gerekir. 3) Yapılan hizmetle ilgili faturanın, yurt dışı mukimi kişi ve/veya kurum adına düzenlenmesi gerekir. 4) Türkiye’den verilen tasarım ve yazılım hizmetinden yurt dışında yararlanılması şarttır. Diğer bir anlatımla, yurt dışı mukimi kişi veya kurum için verilen yazılım ve tasarım hizmetinin, bu kişilerin veya kurumların Türkiye’deki faaliyetleri ile ilgisinin olmaması gerekmektedir. İndirim kapsamında kabul edilen tasarım ve yazılım faaliyetlerinden elde edilen hasılattan, bu faaliyet nedeniyle yüklenilen gider ve maliyet unsurlarının düşülmesi sonucu bulunacak kazancın %50’si, beyannamenin “Kazancın bulunması halinde indirilecek istisna ve indirimler” bölümünde gösterilmek suretiyle indirim konusu yapılacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.