Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 19.11.2021 15:44 (Üye) Soru : Sayın yetkli 1475 sayılı kanuna göre ödenecek kıdem tazminatı tutarı tavanı bir yıl için 8,284 TL ise ve işçinin ücreti 10,000TL ise 1-Bir yıl için işçinin eline ödenmesi gereken kıdem tazminatı tutarı maaşı 10.000TL iken 8.284TL midir. 2-Yoksa eline 10.000TL ödeyip aradaki farkı ücret olarak hesaplamak mı gerekir 3-işvrerenin yasal olarak işçinin 10.000TL maaş alırken bir yıl için istisna tutarı 8,284TL kadar ödeme hakkına sahipmidir. Başka bir deyişle işveren 1475 sayılı kanunu bir kenara bırakıp en fazla GV kanunundaki maksimum istisna tutarı tavanı kadar kıdem tazminatı ödeme hakkına sahipmidir Teşekkürler

Cevap : GV den istisna edilen Kıdem tazminatı tavanı 8,284 TL İş veren bu tutardan fazla ödemeye mecbur değildir. İşveren tarafından kıdem tazminatı tavan miktarının üzerinde bir ödeme yapılması halinde tavan miktarı aşan kısmı için gelir vergisi ,damga vergisi ve sigorta priminin hesaplanması gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.