Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.11.2021 09:38 (Üye) Soru : Merhaba Bir limited şirkete avukattan e smmm makbuzu geldi. Makbuz 2000 TL net ödemeli. Makbuz %100 KDV tevkifatlı kesilmiş. Açıklaması avukatlık hizmeti şeklinde. Bu makbuz doğru mudur ? Tevkitatlı mı kesilmeli? Evet ise tevkifat oranı böyle mi olmalı ? Geçmiş aylarda kesilmiş , % 100 KDV tevkifat doğru ise KDV 2 mi vermeliydim. ? Evet ise geriye doğru verdiğimde cezası nedir ? KDV beyanında 191 indirilecek KDV düşmüştüm , KDV beyanını da mı değişmeliyim. ? Çok teşekkür ederim

Cevap : Avukatın düzenlediği e-smm de KDV tevkifatı yapılmaz.Avukatlar AŞAĞIDA belirtilen kurumlar ile düzenledikleri HUKUKİ DANIŞMANLIK" SÖZLEŞMESİNE GÖRE hizmet vermeleri halinde ve kdv dahil 2.000 tl nin üstündeki makbuzlarda 9/10 oranında kdv tevkifatı yaparlar Aşağıda sayılanlar dışındaki müşterilere verilen avukatlık hizmetinde KDV TEVKİFATI OLMAZ. Diğer taftan % 100 KDV TEVKİFATI olur mu ? Bu işlemi Bir avukatın yapması hukuk adına düşündürücü. BELİRLENMİŞ KURUM VE KURULUŞLAR (ALICILAR) : - 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri, - Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, - Döner sermayeli kuruluşlar, - Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, - Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, - Bankalar, -Sigorta ve reasürans şirketleri,( 01/03/2021 den itibaren) -Sendikalar ve üst kuruluşları,( 01/03/2021 den itibaren) -Vakıf üniversiteleri, ( 01/03/2021 den itibaren) -Mobil elektronik haberleşme işletmecileri, ( 01/03/2021 den itibaren) - Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri), - Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, - Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar, - Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler, -Payları Borsa İstanbul (BİST) A.Ş. de işlem gören Şirketler KDV Tevkifatına tabi olacak işlemler için aşağıdaki linki inceleyiniz. https://archive.ismmmo.org.tr/docs/mevzuat/PratikBilgiler/2021_vergi/10.pdf
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.