Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.11.2021 09:27 (Üye) Soru : Sorum. Ev hizmetlerinde on günden fazla Çalıştırılan bir kişinin çıkış bildirimi, Bildirgenin Altındaki Kısmı doldurularak bağlı olduğu SGK doldurup göndermekmi gerekiyor. F-Sigortalının İşten Ayrılam Durum Değişikliği Bildirimi , İşten ayrılış Nedenleri arasında İşveren Feshi yok , Şimdi bu duruımda 22-Diğer Nedenler seçmek dışında yapacağımıza bir şey varmı , Elemanı işvereni olan kişi işten çıkarttı İşten Ayrılış Nedeni 22-Diğer Nedenler yazmamız yeterlimi.

Cevap : Ek 1 formunda aşağıdaki bölümü doldurup imzalamaları yeterlidir. F- SİGORTALININ İŞTEN AYRILMA/DURUM DEĞİŞİKLİKLERİ (İşten ayrılışlarda veya durum değişikliklerinde doldurulacaktır.) Ev hizmetleri kapsamında çalıştırdığım …………………………………………… hakkında yan tarafta belirtilen işlemin yapılmasını arz ederim. İŞVERENİN VEYA VEKİLİNİN Adı Soyadı /Tarih /İmza ? Sigortalı ile ilgili bilgilerin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi ? Yeni SPEK ? Eksik Gün Nedeni ? İşten Ayrılış Nedeni ? İşten Ayrılış Tarihi ? İş Kaz
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.