Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.11.2021 09:27 (Üye) Soru : 7338 kanun ile VUK 323 de yapılan değişiklik sonrası artık şüpheli duruma düşen alacaklar için serbest meslek erbabı defterine bu alacakları gider olarak yazabilecekler mi? Kolay gelsin

Cevap : Vergi Usul Kanununun 323’üncü maddesine göre; ticari ve zirai kazanç sahipleri Şüpheli alacak karşılığı ayıra bilir. Serbest meslek kazanç sahipleri bu imkandan yararlanamaz. Yeni düzenlemede işletme defteri için düzenleme yapılmıştır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.