Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.11.2021 13:38 (Üye) Soru : Merhaba, Perakende Satış Fişleri / Ödeme Kaydedici Cihaz Fişleri BA ve BS formlarında bildirimi yapılıyor mu 5.000 TL limiti aşılırsa?

Cevap : Konuyla ilgili olarak yayımlanan 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “Bildirime Konu Alış/Satışlar ve Hadler” başlıklı 1.2’nci bölümünde, “Bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerce, belirlenen hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları, bunlara ilişkin belgenin türüne (Fatura, irsaliyeli fatura, serbest meslek makbuzu,müstahsil makbuzu, gider pusulası, AKARYAKIT POMPALARINA BAĞLI ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ FİŞİ,sigorta komisyon gider belgesi ve yolcu bileti gibi) bakılmaksızın Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilecektir.” denilmektedir. Akaryakıt fişi dışındaki ÖKC fişleri b formunda bildirilmez.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.