Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.11.2021 10:30 (Üye) Soru : Merhabalar firma Gemlik SGK mıntıkası dahilinde bulunan iş yerinin konveyör ve montaj işlerini yapmak üzere karşılıklı sözleşme yapmış ve işi üstlenmiştir. İşi üstlenen firma buradaki elektrik işlerini yapmak üzere başka bir firmaya iş verecektir yani anlaştığı firma alt işveren-alt taşeron durumundadır.İşi üstlenen firmanın Gemlik bölgesinde herhangi bir şubesi yoktur.Bu durumda iş üstlenen firma işi veren firma ile yaptığı sözleşme ile ana işveren olarak GEMLİK SGK açılış yaparak işyeri numarası alabilirmi ve elektrik işlerini vereceği firmaya alt taşeron olarak açılış yapabilirmi ?

Cevap : asıl işveren-alt işveren ilişkisinden söz edebilmek için; - İşyerinde sigortalı çalıştıran asıl işverenin varlığı, - Alt işverenin yapmayı üstlendiği iş için sigortalı çalıştırması, - İşin asıl işverenin işyerinde yürütülmesi, -Alt işverenin işyerinde asıl işverenin yapmış olduğu ana işin bir bölümünde, eklentilerinde veya yardımcı işlerinde iş alması, şartlarının aynı anda gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılacaktır. u doğrultuda işyerinde, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran, sigortalı çalıştırılan bir işyerini devir alan ya da bu nitelikte işyeri kendisine intikal eden işveren, Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen sürelerde vermekle yükümlü olduğu örneği Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği eki Ek-6' da bulunan işyeri bildirgesini Kuruma elektronik ortamda göndermekle zorunludur.Ancak Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştırılan işyerlerinin tescilinde; a) İşverenden iş alan alt işverenler tarafından, Kanundan doğan yükümlülükleri başlamadan önce, asıl işverenle yapmış olduğu sözleşmenin bir örneğinin, b) Adi ortaklıklar tarafından; noter onaylı ortaklık sözleşmesinin, c) İhale konusu işlerde; işin sözleşmesi veya işin üstlenildiğini gösterir idarenin yazısının, ç) İnşaat işyerlerinde; varsa arsa sahibi ile müteahhit arasındaki inşaat yapım sözleşmesinin, elden, posta yoluyla veya Kurumca belirlenen şekilde gönderilmesi zorunludur.” Hükmü yer almaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.