Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.11.2021 12:48 (Üye) Soru : Mali müşavirlik hizmeti verdiğim lokantacılık hizmeti ile iştigal eden (istanbul ve istanbul dışında olan) mükelleflerin had değiştirmede (işletme hesabında bilanço hesabına veya basit usulde işletme hesabına geçişlerde) hizmet hadlerini mi yoksa ticaret-üretim hadlerini mi dikkate almamız gerekiyor. bu konu hakkında bilgilendirmenizi arz ederim.

Cevap : Sınıf değiştirme VUK 177. maddedeki hadlere göre olur. Lokantacılık faaliyetinizde defter tutma bakımından tabi olacağınız sınıfın belirlenmesinde Vergi Usul Kanununun 177 nci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin dikkate alınması gerekmektedir. (alış satış tutarları)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.