Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.11.2021 16:24 (Üye) Soru : … A.Ş. 2 sene önce aktife 190.000 TL olarak aldığı binek aracın 76.000 TL amortismanı vardır. Bu araç 450.000 TL ye yenileme amacıyla satılmıştır. 190.000-76.000= 114.000 TL şuan itibariyle defter değeri vardır. 450.000-114.000= 336.000.-TL 549 yenile fonu hesabına aktarılması uygun mudur (SORU 1) … A.Ş. 550.000.-TLye yeni bir binek araç satın alacaktır. Bu bilgiler ışığında, 1 aracı alış muhasebe kaydı; 550.000-336.000 =214.000 TL aracın maliyeti kabul edilip aşağıda yapılan muhasebe kaydı doğru mudur ----------------------------------- / -------------------------------- 254 taşıtlar 214.000 549 özel fon 336.000 102 bankalar 550.000 ----------------------------------- / -------------------------------- Bu kaydın kabul görmediğini varsayımıyla; Aracın maliyet değeri 114.000 TL ile satış değeri 450.000 arasındaki fark 336.000 TL’ yi diğer olağan dışı gelir ve karlar hesabında değerlendirilerek vergisi ödenerek gelir olarak mı değerlendirilmelidir, Bir de aracı 550.000 TL aldığımız için Binek Oto Amortisman Ayırma Sınırı olan 320.000 TL olduğundan; ----------------------------------- / -------------------------------- 254 taşıtlar 320.000 KKEG 230.000 102 bankalar 550.000 ----------------------------------- / -------------------------------- Olarak muhasebe kaydı yapılmalı mıdır.

Cevap : Yenilenmek üzere satılan araç dan Elde edilen kar Yenileme fonuna alınır. Fondaki tutar Yeni alınan aracın amortisman giderinde 3 yıl kullanılır. 3. yılın sonunda fonda kalan tutar dönem karına eklenir. Konu ile ilgili Türmob çalışması için aşağıdaki linki inceleyiniz. https://www.turmob.org.tr/ebulten/YorumSirkuleri/3.pdf
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.