Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.11.2021 17:15 (Üye) Soru : Merhaba; Mükellefimiz gib portal ortamından sehven müşterisine yanlış fatura kesmiş ve iptal talebinde bulunmuştur. Fakat müşterimiz zamanında iptal talebimize olumlu sonuç verememiştir.Şİmdide kep ile 7 gün geçtiği için kep ilede olmayacağını noterden kendilerine ihtarnameden bulunmamızı istiyorlar.Sorumuz KEP te işlem zamanı var mı?

Cevap : Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 21. maddesinin 2. bendine göre faturayı alan kişi aldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde, faturanın içeriği hakkında bir itirazda bulunmamışsa bu içeriği kabul etmiş sayılır. Faturaya itirazın nasıl yapılacağı ise TTK’nın 18. maddesinde tanımlanmıştır. Faturaya itiraz 8 gün içerisinde aşağıdaki yollarla yapılabilir: Noter aracılığıyla, Taahhütlü mektupla, Telgrafla Güvenli elektronik imza kullanarak kayıtlı elektronik posta (KEP) sistemiyle. Hatalı düzenlenen ya da müşteri tarafından kabul edilmeyen kağıt faturaların bütün nüshaları bir araya getirilip üzerine İPTAL yazılarak iptal edilir. Elektronik faturalar esas olarak Vergi Usul Kanunu’nun 229’uncu maddesinde tanımlanan kağıt faturanın elektronik halidir. Ancak, elektronik faturaların şekline göre iptal süreçleri farklılık göstermektedir. e-Faturaların İptali e-Faturalar “Ticari” ve “Temel” olarak iki farklı senaryo ile düzenlenmektedir. Ticari senaryo ile düzenlenmiş olan e-faturaya 8 günlük süre içerisinde sistem üzerinden RED yanıtı verilerek iptal edilir. Temel senaryo ile düzenlenen faturalara sistem üzerinden RED yanıtı göndermek mümkün değildir. O nedenle 8 günlük süre içerisinde harici yollar ile (noter, KEP, vb.) itiraz etmek gerekir. Süresinden sonra harici yollar ile yapılan itirazların satıcı tarafından kabul edilme zorunluluğu bulunmamakta olup düzenlenmiş e-Faturanın taraflar arasındaki işlemlere dayanak teşkil etmesine hukuki bir engel bulunmamaktadır. Harici itiraz yolları ile gerçekleştirilen itiraz işlemleri ve bu itiraz işlemlerinin sonucuna göre faturanın iptal edilmiş olup olmadığının, e-Fatura sistemi üzerinden takip edilmesi mümkün değildir. Bu nedenle, ticari fatura senaryosunda düzenlenen e-Faturalara e-Fatura uygulaması üzerinden, temel fatura senaryosunda düzenlenen e-Faturalara da e-Fatura İptal Portalı üzerinden itiraz/iptal işlemlerini gerçekleştirilmesi özellikle sistem bilgileri ile beyan, bildirim ve formlardaki bilgilerin uyumluluğunun sağlanması açısından tavsiye edilmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.