Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 26.11.2021 10:42 (Üye) Soru : 2021 yılı 4.dönem geçici vergi kalktı mı?

Cevap : 7338 Sayılı “VERGİ USUL KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN” 26/10/2021 Tarih ve 31640 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Kanun açıklaması web sayfamızda REHBER OLARAK yayımlanmıştır. Rehber için aşağıdaki linki inceleyiniz. https://www.ismmmo.org.tr/dosya/2870/Mevzuat-Dosya/26102021-7338-sayili-kanun-aciklamasi.pdf 2022 TAKVİM YILINDAN İTİBAREN DÖRDÜNCÜ DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ VERİLMEYECEKTİR: GVK’nin mükerrer 120 nci maddesinde yapılan değişiklikle, cari vergilendirme döneminin ilk dokuz ayı, üçer aylık dönemler itibariyle geçici vergi dönemleri olarak belirlenmektedir. Buna göre, cari vergilendirme dönemi içerisindeki üç, altı ve dokuz aylık periyodlar üçer aylık dönemler itibariyle geçici vergi dönemleri kabul edilmektedir. İlgili takvim yılı veya hesap döneminin son üç aylık dönemi (Dördüncü dönem) ise geçici vergi dönemi kapsamında sayılmayacak, madde kapsamındaki mükellefler tarafından bu dönem için geçici vergi beyannamesi verilmeyecektir. Buna göre geçici vergi dönemleri 01.01.2022 tarihinden itibaren aşağıdaki gibi olacaktır: Birinci dönem: Ocak - Şubat - Mart İkinci dönem: Nisan - Mayıs - Haziran Üçüncü dönem: Temmuz - Ağustos – Eylül Dördüncü dönem Kaldırıldı 2021 Yılı 4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi son olarak Şubat/2022 de verilecektir. ( 7338 SK Md.9)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.