Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 29.11.2021 13:33 (Üye) Soru : Bir şirkette SGK lı olarak çalışmaktayım. 18 Aralık itibariyle analık işgörmezliğinden dolayı izne ayrılıp ödeneğe hak kazanacağım. Bu süre zarfında da bir fırsat doğrultusunda Büro açmak istiyorum. SGK izne ayrıldığınızın ertesi günü çıkış yaparsanız ödeneğe hak kazanım şartınız devam etmiş olur der;Ancak, raporlu sürecimde işveren çıkışımı yapamıyor. Yalnızca rapor bitiminde çıkışımı vereceklerine dair yazı veriyor. Raporlu olduğum bu süreçte Büro açılışı yapabilir miyim. İkinci bir yol olarak SGK , izne ayrılmadan önce çıkışınızı yapıp büro açarak bağkurunuzu başlatırsanız da ilgili ödeneğe hak kazanırsınız diyor ancak yazılı olarak destek alamadığımdan emin olamıyorum. Desteğinizi rica ediyorum.

Cevap : 4/a ve 4/b sigortalılık statüsüne tabi sigortalı kadının veya sigortalı erkeğin sigortalı olmayan eşinin, kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadının ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşinin gebeliğinin başladığı tarihten itibaren; > doğumdan sonraki ilk sekiz haftalık, > çoğul gebelik halinde ise ilk on haftalık süreye kadar olan gebelik ve analık haliyle ilgili rahatsızlık ve engellilik halleri analık hali kabul edilir. Geçici iş göremezlik; sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurulu raporlarında belirtilen istirahat süresince geçici olarak çalışamama halidir. Geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenebilmesi için; > İstirahatın başladığı tarihte sigortalılık niteliğinin sona ermemesi, > Doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş ya da ödenmiş olması, > Bu süre içinde işyerinde çalışmamış olması, > Doğum olayının gerçekleşmiş olması, gerekmektedir. 4/b sigortalılık statüsüne tabi sigortalılara analık halinde geçici iş göremezlik ödeneği, ödeme tarihinde genel sağlık sigortası dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması şartıyla ödenir. Sigortalılık niteliğinin sona erdiği tarihten sonra analık hali nedeniyle alınan istirahat raporlarına, geçici iş göremezlik ödeneği ödenmez.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.