Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.11.2021 11:12 (Üye) Soru : Pazar günü mesai yapılacak  3000 tl aylık net maaş bulunmakta  13,33 tl saatlik ücreti bulunmakta  (3.000/225 saat) Bu durumda pazar günü 8 saat mesai yapacak personele bu mesai için ödenecektir?  13,33 ×1,5 = 20 tl bi saatlik mesai ücreti  20 tl × 8 saat = 160 tl pazar günü 8 saatlik mesai için normal 3000 tl maaşı dışında ödenecek mesai ücret hesaplaması doğru mudur? (Firmada haftalik 45 saat çalışılmaktadır)

Cevap : İşçinin hafta tatili gününde kesintisiz en az 24 saat dinlenme hakkı bulunmaktadır ve işçi bu dinlenme neticesinde bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretine tam olarak hak kazanır. İşçinin hafta tatili gününde çalışması durumunda ise ücretlendirmenin toplam 2,5 yevmiye üzerinden yapılması gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.