Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 03.01.2022 12:18 (Üye) Soru : Sayın İlgili; Temmuz/2021 dönemi KDV1 beyannamesinde sehven yapılan matrah hatasından dolayı kasım ayında düzeltme beyannamesi verilmiştir. Edefter mükellefi olduğu için defter tekrar oluşturulmuş fakat yasal süreyi geçtiği için beratlar yüklenememiştir. Eski beratları silip yenisini nasıl yükleyebiliyoruz? Yardımınızı rica eder, teşekkür ederim.

Cevap : Merhaba; GİB mali mührü ile onaylanmış olan beratların silinmesi için Gelir İdaresi Başkanlığı'na yazılı bir dilekçe ile başvuruda bulunulup ilgili berat dosyasının silinip yeniden yüklenmesi hususunda onay alınmalıdır. iyi çalışmalar
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.