Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.11.2021 11:47 (Üye) Soru : merhabalar A gıda ltd.şti ünvanlı şirketin 2 ortağı, B inş. ltd.şti ünvanlı yeni bir firma kurdular yeni kurulan firmaya 3.bir ortak aldılar. A gıda lt.şti firmasında bulunan personellerin çıkışları yapılıp B inş.ltd.şti firmasına giriş yapıldı. Bu sebeple iki firmanında ortakları aynı olduğundan personellere B inş.ltd.şti firmasından çıkış yapılırken kıdem ve ihbar hesaplaması A gıda ltd.şti firmasında başladıkları tarih itibariyle hesaplama yapılabilirmi ?

Cevap : Şirketler tüzel kişilikleri gereği ayrı yapıları oluşturrlar. Bu iki şirketin ortakları 3. bir kişi de olduğu için aynı değildir Ancak işçilerin yazılı rızasi ile devir iş sözleşmesi ile işçilerin yeni şirket ünvanı altında kıdem ve diğer hakların nakli düzenlenebilir. “Hizmet sözleşmesi, ancak işçinin yazılı rızası alınmak suretiyle, sürekli olarak başka bir işverene devredlebilir. Devir işlemiyle, devralan, bütün hak ve borçları le birlikte, hizmet sözleşmesinin işveren tarafı olur. Bu durumda, işçinin, hizmet süresine bağlı hakları bakımından, devreden işveren yanında işe başladığı tarh esas alınır.” Madde hükmünden de anlaşılabileceği üzere, hizmet (iş) sözleşmesinin devir için bazı şartların oluşması gerekmektedir. Bu şartlar; Sözleşmeye dayanan br borç ilişkisinin varlığı, iİşçinin, söz konusu sözleşme devrine ilişkin yazılı rızasının bulunması, ve Devir işlemiyle, devralan şirketin bütün hak ve borçları le birlikte hizmet sözleşmesinin tarafı olmasıdır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.