Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.11.2021 11:24 (Üye) Soru : Merhaba, Yeni düzenlemede banka dekontu karşılığında şahıslara yapılan brüt 5.000 TL üzeri işyeri kira ödemeleri Ba bildirim formuna dahil edilmiyor muyuz? Teşekkür ederim .

Cevap : 25.01.2021 tarihinde 31375 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu 523 Nolu Genel Tebliği ile 01.07.2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, e-Belge olarak düzenlenen belgeler, Form BA ve Form BS bildirimlerine dahil edilmeyecektir. Dekontunun üzerinden "e-dekont" yazıyor ise Ba formuna yazılmaz. "e-dekont " değil ise; Kira ödeme belgesi olan dekont Ba formuna yazılacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.