Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.12.2021 12:33 (Üye) Soru : Sayın Danışman E defter mükellefi bir limited şirket tür değişikliği yaparak A.Ş. oldu. Ticaret sicilden yeni unvan ve vergi numarası ile onaylı ticari defterleri teslim aldık. A.Ş. yevmiye ve defteri kebiri kullanabilir mi. Yoksa E deftere devam mı etmek zorunda. E deftere devam etmek zorunda ise defterleri sicile iade mi etmemiz gerekir. teşekkür ederim.

Cevap : Merhaba; e-Defter uygulamasına geçme zorunluluğu olduğu belirtilen mükellefler; tam bölünme, birleşme (devralma şeklinde birleşme ve yeni kuruluş şeklinde birleşme) veya tür (nev’i) değişikliğine gitmeleri halinde devrolunan veya birleşilen tüzel kişi mükellefler ile tam bölünme veya tür (nev’i) değişikliği sonucunda ortaya çıkan yeni tüzel kişi mükellefler elektronik defter uygulamasına geçmek zorundadır. Uygulamalara geçme süresi hiçbir koşulda işlemin ticaret siciline tescil tarihini izleyen ayın başından itibaren 3 ayı geçemez. iyi günler
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.