Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 24.12.2021 17:33 (Üye) Soru : 1-2021 yılında kendi isteği ile e fatura kullanmaya başlayan mükellef(internetten satış yapmakta)2022 yılında e deftere geçmek zorundamıdır? 2-sgk ile anlaşması olmayan özel bir hastanenin diş kliniğini kendi ünvanı altında işleten (ltd.şti)2022 yılında e deftere geçmek zorundamıdır? her iki firmamda 2018 yılından beri 5 milyon ciroya ulaşmamaktadır.

Cevap : Merhaba; Öncelikle birinci soru olarak yönlendirdiğiniz bilgi kapsamında mükellefin e-fatura geçiş kriterlerini incelemek gereklidir. ikinci sorunuza istinaden ise; VUK 526 Kapsamında; "Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden tüm mükellefler (hastane, tıp merkezleri, dal merkezleri, diyaliz merkezleri, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri, tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri, laboratuvarlar, eczaneler, tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezi, kaplıcalar, beşeri tıbbi ürün/ürün sunan ve/veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri, ecza depoları vb.).” yukarıdaki mükelleflerin e-fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunmaktadır. iyi günler
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.