Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 01.12.2021 11:24 (Üye) Soru : Merhaba;E defter mükellefi olan iki ortaklı limited şirket 2019 yılı karını 01/11/2021 tarihinde ortaklara dağıtılmasına karar vermiştir.Kar dağıtım tablosu düzenlenip yasal kesintiler yapıldıktan sonra ortaklara dağıtılacak net kar tutarı 900,000 Tl dir.Şirketin kasa hesabindaki tutarda 1.100,000 Tldir.ortaklara dağıtılacak kar paylarını bankada değil de doğrudan kasada ödenmiş gibi kayıt yapabilirmiyiz?

Cevap : 7.000 TL fazla ödemeler kasadan yapılmaz. Bankadan yapılacaktır.Aksi, durumda Özel usulsüzlük cezası kesilir. (VUK Mük.Md.355) "" Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayan mükelleflerden her birine, her bir işlem için bu maddeye göre uygulanan cezalardan az olmamak üzere işleme konu tutarın % 5'i nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir. Bu şekilde ceza kesilen mükellefler hakkında üçüncü fıkra hükmü uygulanmaz. (Ancak, bu fıkra uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı 1.1.2021'dan itibaren 1.900.000 TL) 'yi geçemez.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.