Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 01.12.2021 13:32 (Üye) Soru : firmamız; ihraç edilmek üzere üzere ihraç kayıtlı mal almıştır ancak gümrük ile alakalı olarak yaşanan problem neticesinde 3 aylık süre içerisinde ihracat gerçekleşememiştir...kanuni süresinde ihraç edilemeyen faturada yer alan ürünler imalatçı firmaya iade edilmek üzere iade faturası düzenlenebilir mi...TEŞEKKÜRLER

Cevap : İade faturası elbette düzenlenir . Ancak; İhraç kaydıyla alınan malların hiç ihraç edilmemesi ya da süresinden sonra ihraç edilmesi halinde teslim mahiyet itibarıyla yurt içi mal teslimine dönüşür. Bu durumda, tecil olunan vergi tahakkuk ettirildiği tarihten itibaren AATUHK'nun 51. maddesine göre belirlenen gecikme zammıyla birlikte imalatçıdan tahsil olunur. Konu hakkında oda yayın organı Mali çözüm dergisinde yayımlanan makaleyi okuyunuz Makalenin linki aşağıdadır. https://archive.ismmmo.org.tr/docs/malicozum/154malicozum/16.PDF
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.