Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 01.12.2021 14:19 (Üye) Soru : Merhaba, yıl boyunca aynı işyerinde çalışan sigortalı çocukları için ödediği okul masraflarının faturasını işverene ibraz ederek ücret bordrosuna ekleterek gelir vergisi matrahında indirim konusu yapabilir mi? Teşekkürler

Cevap : Ücretli çalışanlar için böyle bir indirim yok. Yıllık GV beyannamesi verenler için aşağıdaki GVK 89/2. maddesi uygulanır. GVK/89-2-. Beyan edilen gelirin % 10'unu aşmaması, Türkiye'de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.