Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 01.12.2021 16:25 (Üye) Soru : merhaba, site yönetimleri herhangi bir defter tutmak zorunda değillerdir. isteğe bağlı olarak yevmiye defteri tutabilirler mi?

Cevap : Site ve Apt. yönetimleri 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre Karar Defteri (Kat Malikleri Kurulu Defteri ) tutmak zorundadır. Vergi Usul Kanununun 182. ve izleyen maddelerinde bilanço esasına göre tutulması gereken defterler, 193. maddesinde ise işletme hesabı esasına göre tutulması gereken defterler düzenlenmiştir. Apartman ve siteler yukarıda sayılan defter tutma esaslarından herhangi birine tabi olmadıklarından vergi hukuku açısından defter tutmakla yükümlü değildirler. İsteğe bağlı olarak işletme defteri veya yevmiye defteri tutabilirler
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.