Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.12.2021 14:05 (Üye) Soru : Merhaba, Çalışmış olduğum sağlık kuruluşu, evde sağlık hizmeti vermektedir. KDV muafiyetinden yararlanan yabancı hastalara evde sağlık hizmetinde de KDV muafiyeti uygulayabilir miyiz ? Ayrıca yabancı hastalara vermiş olduğumuz evde sağlık hizmetini Kurumlar vergisi kazancından %50 kısmını “Kazancın Bulunması Halinde İndirilecek İstisna ve İndirimler” kısmında kullanabilir miyiz ?

Cevap : EVDE VERİLEN HİZMET İSTİSNA KAPSAMINDA DEĞİLDİR KDV TAHSİL EDİLİR. 19 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete Tarihi: 06/07/2018 Resmi Gazete No: 30470 Yabancılara Verilen Sağlık Hizmetlerinde kdv İstisnası : 7104 sayılı Kanunla 3065 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen (l) bendine göre, Sağlık Bakanlığınca izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere, MÜNHASIRAN SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARININ BÜNYESİNDE VERİLEN KORUYUCU HEKİMLİK, TEŞHİS, TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HİZMETLERİ (Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere söz konusu hizmetlerle birlikte sağlanan diğer teslim ve hizmetler istisnanın kapsamına dahil değildir.) 1/6/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere KDV’den istisnadır. KVK 10. MADDESİNDEKİ % 50 İNDİRİM KONUSU Madde 10/(1) ğ) - Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye'de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon, veri saklama, veri işleme, veri analizi ve ilgili bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca belirlenen mesleki eğitim alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleri ile ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %50'si. Yukarıdaki hükme göre hizmetten yararlanma Türkiye de olduğu için % 50 indirim uygulanmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.