Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.12.2021 16:05 (Üye) Soru : 530 sayılı vuk tebliğinde yeniden değerleme Değer artışının vergilendirilmesi MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan yeniden değerleme neticesinde hesaplanan ve pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artışı tutarı üzerinden %2 oranında hesaplanan vergi, yeniden değerleme işleminin yapıldığı tarihi izleyen ayın son günü akşamına kadar gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine beyan edilip, üç eşit taksitte (ilk taksiti beyanname verme süresi içinde, izleyen taksitler sırasıyla beyanname verme süresini takip eden ikinci ve dördüncü ayda olmak üzere) ödenir. ARALIK AYINDA YENİDEN DEĞERLEME YAPILIRSA OCAK AYINDA BEYANNAME VERİLEBİLECEK. PEKİ TAHAKKUK KAYDI ARALIK AYINDA MI OCAK AYINDA MI YAPILMALI?

Cevap : TAHAKKUK; ARALIK AYINDA YAPILIR.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.