Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.12.2021 09:52 (Üye) Soru : Sayın ilgili, Sigortalı personel 25/05/2019 tarihinde ilk defa sigortalı olmuş ve 30/11/2021 tarihinde işveren tarafından iş akdi sonlandırılacaktir.Toplam Sgk gün sayısı 620 gündür.Personel işsizlik ödeneğine hak kazanabilir mi,bilgi vermenizi talep ederim.Saygılarımla,

Cevap : İşsizlik Ödeneğinden Yararlanma Koşulları Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak, Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak, Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak, gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.