Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 24.12.2021 12:58 (Üye) Soru : Sağlık sektörüne getirilen e-faturaya geçiş zorunluğuna ilişkin düzenlemede; sağlık sunucusu, sgkya malzeme temine edenler, sgk ile sözleşme imzalayanlar gibi kavramlara yer verilerek sınırlar çizilmiştir. Bu mevzuattan eczane faaliyeti yürüten işyerlerinin e- faturaya geçme zorunlu olduğu anlaşılmaktadır. E-deftere ilişkin rakamsal hadlerin yanı sıra, e-faturaya geçmesi zorunlu olan mükelleflerinde cirosu ne olursa olsun. E-deftere geçme zorunluluğu anlaşılmaktadır. Mevzuat ve içindeki bağlantılı zorunluluklar ve hadler öyle karmaşık bir hal almıştır ki, yukarıdaki tespitlerin doğruluğunu teyide muhtaç hale getirmiştir. Bu nedenle; 1- e-fatura kullanan eczane işletmesi anılan kanuna göre e-fatura zorunluluğu kapsamında mıdır? 2- Eğer e-fatura zorunluğu kapsamında ise, cirosu ne olursa olsun 2022 yılında e-defter kapsamına mı girmelidir.? Değerli görüşlerinizi arz ederim.

Cevap : Merhaba; VUK 526 kapsamında mükellefiniz aşağıda belirtilen kritere sahipse e-fatura, bilanço esasına göre defter tutuyorsa e-defter yükümlülüğüne sahip olacaktır. iyi çalışmalar "Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden tüm mükellefler (hastane, tıp merkezleri, dal merkezleri, diyaliz merkezleri, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri, tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri, laboratuvarlar, eczaneler, tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezi, kaplıcalar, beşeri tıbbi ürün/ürün sunan ve/veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri, ecza depoları vb.).”
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.