Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.12.2021 17:19 (Üye) Soru : Limited şirketi firmasındaki ortağımız diğer ortağına hisse devri yaparak ortaklıktan ayrılmıştır. ayrılan ortağa yapılan ödemeler hangi hesapta izlenmeli ve bu konuyla ilgili izlenmesi gereken yol nedir? Ayrılan ortak açısından yerine getirilmesi gereken yükümlülük nedir?

Cevap : Limited veya Anonim şirketlerde Hisse devri ortaklar arasında olur. Şirket kasasından ödeme yapılmaz. 500 hesap daki alt hesaplarda değiliklik değişiklik yevmiye kaydım yapılır.Hissesini satan ortak Satış bedeli ile alış bedeli arasında olumlu fark için Değer artış kazancı hesaplaması yapar.Yıllık GV beyannamesi verir Hesaplamaların nasıl yapılacağı konusunda detaylı bilgi için web sayfamızdaki 2021 yılı Mali rehberden yararlanınız. (REHBERİN 12 - 45 VE 133 . SAYFALARI) MALİ REHBER LİNKİ https://www.ismmmo.org.tr/dosya/797/Mevzuat-Dosya/Mali-Rehber.pdf
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.