Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 03.12.2021 10:02 (Üye) Soru : Merhaba Sayın yetkili , Bilişim firmamız tarafımıza sunum ve bilgi verme karşılığında bir şirkette ssk'lı olarak çalışan birine bir defaya mahsus 75.000.-TL ödeme yapıp hizmet alacaktır. Gider pusulası düzenleyip %20 stopaj kesintisi yapmamız gerekir mi ? kdv olacak mı ? Elde eden acısından ; Elde edilen kazanç arızi serbest meslek kazançı olacağından sınır 43.000.-Tl aştığından yıl sonunda yıllık beyanname vermek gerekecek mi ? Yıllık beyannamede 43.000.-TL düşülüp onun üzerinden mi vergi hesaplanacak ? Gider pusulası ile kesilen vergi yıllık vergiden mahsup edilecek mi ? .çok teşekkür ederim.

Cevap : Arizi kazanç olarak değerlendirilir. Elde edilen gelir (75.000 ) Yıllık GV beyannamesi ile beyan edilir. Beyannamede 2021 için belirlenen 43.000 TL istisna düşülür, kalan kısım vergilendirilir.Kesilen vergi (%20) ,hesaplanan vergiden mahsup edilir. Ayrıca (2) nolu KDV beyannamesi ile % 18 KDV ödenir. Ödenen KDV (1) nolu KDV beyannamesinden indirilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.