Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 03.12.2021 10:22 (Üye) Soru : İyi akşamlar, defter hadleri hakkında bilgi almak istiyorum. 1-2022 yılında tutulması gereken defterleri belirlemek için 2021 yılı hadlerine %36.20 enflasyon oranında artış uygulandıktan sonraki rakamamı bakmak gerekir yoksa 2021 yılı için açıklanan hadleri %20 aşan nispette bir artış varsa işletmeden bilançoya geçiş şartlarını belirliyoruz. 2- Yanmaz bir kumaşı ve fermuarı alıp kumaşa diken ve sparişe göre metre bazında satış yapan bir mükellefin işletmeden bilançoya geçisini belirlerken handi rakamı dikkate almamız gerekli. Mal alım satım 1. Sıradaki hadler mi yoksa 3.sıradaki hadleri mi? 3-Araç tamir bakım ve yedek parça perakende satışı yapan bir işletme defteri mükellef için, bilançoya geçiş hadlerini belirlerken tamir bakım hasılatının 5katı+yedek parça satışı şeklinde mi değerlendirmek gerekir. Yoksa tek bir iş olarak bakıp 1.sıradaki hadlere mi bakmak gerekir. Durumu bir örnek ile de açıklamanızı rica ederim. Teşekkürler, saygılar.

Cevap : 1-Sınıf değiştirme için rakamlar henüz açıklanmadı.Belirlenen rakamın % 20 fazlası veya eksiği baz alınır. 2-Yapılan içi hizmet işidir. Hasılat dikkate alınır (VUK Md.177/2) 3-Tamir bakım işi yapan mükellef ayrıca Yedek parçada satıyor ise VUK md.177/3 rakam dikkate alınır. AŞAĞIDAKİ ÖRNEK ÇALIŞMA 2021 YILI İÇİN YAPILAN BİR ÇALIŞMA OLUP ; 2022 HADLERİ AÇIKLANDIĞINDA BU RAKAMLARI REVİZE EDİNİZ. 1)- İŞLETME ESASINDAN BİLANÇODAN ESASINA GEÇİŞ ŞARTLARI: VUK 177/1. SATIN ALDIKLARI MALLARI OLDUĞU GİBİ VEYA İŞLEDİKTEN SONRA SATAN 2020 Yılı Yıllık Alış tutarı: 300.000 .-TL (%20) fazlası = 360.000 .- TL VEYA 2020 Yılı Yıllık Satış tutarı : 420.000 .- TL (%20) fazlası = 504.000 .- TL nı aşanlar. İşletme esasından Bilanço esasına geçeceklerdir. VUK 177/2. BİRİNCİ BENTTE YAZILI OLANLARIN DIŞINDAKİ İŞLERLE UĞRAŞANLAR (HİZMET SATIŞI YAPANLAR) 2020 Yılı Yıllık gayri safi iş hasılatı: 150.000.- TL (%20) fazlası = 180.000 .-TL nı aşanlar. İşletme esasından Bilanço esasına geçeceklerdir. VUK 177/3. 1 VE 2 NUMARALI BENTLERDE YAZILI İŞLERİN BİRLİKTE YAPANLAR 2020 Yılı İş hasılatının 5 katı ile yıllık satışlarının toplamı: 300.000 TL (%20) fazlası = 360.000 .-TL nı aşanlar. İşletme esasından Bilanço esasına geçeceklerdir. 177/3 GÖRE ÖRNEK AÇIKLAMA : İş hasılatı : 60.000 x 5 = 300.000.- TL Yıllık satış tutarı : 220.000.- TL 300.000+220.000= 520.000.-TL Bu tutar (520.000.-TL ) , 420.000 TL (%20) fazlası olan 504.000 .-TL nı aştığı için Bilanço esasına göre defter tutulacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.