Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 03.12.2021 12:38 (Üye) Soru : Merhabalar Nasılsınız? 2022 E-defter geçme şartları hakkında bilgi alabilirmiyim Kendiniz iyi bakın Teşekkürler

Cevap : E-DEFTER’E GEÇİŞ TARİHİLERİ 1)- e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellefler, e-Fatura uygulamasına geçiş süresi içinde (e-Fatura uygulamasına yıl içinde zorunlu olarak geçen mükellefler bakımından izleyen yılın başından itibaren), Yukarıdaki hükme göre 2020 Hesap dönemi brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL yi geçen mükellefler 01/01/2022 Tarihinden itibaren E- Deftere geçmek zorun dadır. (Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’inde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3) Md. 3.2.6. 1 2)- 2021 yılında e-Fatura uygulamasına zorunlu olarak geçiş yapan mükellefler, 01/01/ 2022 tarihi itibariyle e-Defter uygulamasına geçiş yapmak zorundalar. 3)-Bağımsız denetime tabi olan şirketler e-Defter tutmaları zorunludur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.