Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 03.12.2021 14:15 (Üye) Soru : Merhaba İnternetten satış ( gittigidiyor gibi sitelerde mağaza açmak suretiyle ) yapmak için mükellefiyet tesis ettirilecek. İşyeri adresi olarak Kiracı olan babasının evi gösterilecek. Ev işyeri olarak kullanılmayacak sadece vergi dairesinde irtibat adresi olacak. Mükellef, babası ile alt kiralama sözleşmesi yapması lazım mı ? (Evin bir odası için ) Babasına normalde kira ödemeyecek…Babası ile alt kira sözleşmesi yapar ve kira öderse ilerde babasına ticari kazanç mükellefiyetliği açılır mı ? ( Kiralama hizmeti verdin diye ).Mükellefin Kira stopajı olur mu ?

Cevap : Kira ödenmeyecek ise sözleşme yapılmaz. Kira ödemesi yok ise GV stopajı da olmaz.Bürokratik işlem için Vergi dairesi ile görüşünüz. Kira ödemesi yapılması halinde İş yeri kira geliri elde eden Baba GVK 86. maddedeki rakamsal koşullara göre GMSİ beyannamesi verecektir. Kira ödemesinden % 20 GV stopajı yapılır. 86. maddede belirtilen rakamsal had aşılmaması halinde beyanname verilmez.Kira geliri için Ticari kazanç mükellefiyeti değil GMSİ mükellefiyeti açılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.