Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.12.2021 10:51 (Üye) Soru : Sayın danışman merhaba , Ustadım sormak istediğim soru şudur; gayrimenkul alım-satım, komisyonculuğu yapan mükellefim ticari amaçlı daire alım-satımı ile uğraşmakatdır. KDV mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dâhil) alınarak vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın satılan taşınmazların (Gayrimenkul /Bina –arsa –arazi)) tesliminde matrah, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutardır . Burda vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızından kastınz nedir acaba ? . Mükelef 150 m2 nin altında tapuda ki tescil değeri 190.000 TL 'ye aldığı daireyi aktife alarak 153 te izlemekteyim tadilat yaparak 100.000 TL masrafa katlanarak işçilik yapmış ve 300.000 TL satmış. Burda sorum 1- 153 te izlediğim 190 bin TL ye alınan dairenin maliyetine katlandığı 100 bin TL maliyeti ekleyebilir miyim ? 2- Eklersem eğer satış esnasında alış ile satış arasında ki farka maliyetine katlandığı 100.000 tl yi dahil ederek mi fatura kesmem gerekecek yoksa tapuda ki tescil değerine göre satış bedelimi düşürüp kdv yi hesaplamam mı gerekecek .? şimdiden teşekür ederim saygıalrımla

Cevap : Vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın dan kast ne olduğu konusunda bilgimiz yok.Gib den bilgi alınız. Aşağıdaki örnek uygulamaya göre rakamlarınızı belirleyiniz.Diğer taraftan Satın alınan daireye yapılan harcamalar maliyete yazılır. 3065 sayılı Kanunun 7104 sayılı Kanunla değişik (23/f) maddesine göre, taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, vergi mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dâhil) alınarak vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın satılan taşınmazların (Gayrimenkul /Bina –arsa –arazi)) tesliminde matrah, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutardır. Vergi mükellefi olmayanlardan veya istisna kapsamında KDV ödenmeksizin alınan taşınmazların satışında düzenlenecek faturalarda alış bedeli ile satış bedeli arasındaki fark üzerinden KDV hesaplanır. Vergi mükellefi olanlardan KDV ödenerek alınan taşınmazların teslimlerinde ise özel matrah sistemi uygulanmaz. Yapılan düzenlemeye göre; Vergi mükellefi olmayan kişilerden alınan G.menkullerin alış bedeli ile satış bedeli arasındaki farka KDV hesaplanacaktır. ( İş yerleri ve Arsa arzi ve 150 metrekarenin üstündeki konutlarda için % 18 150 metre karenin altındaki konutlar için % 1 KDV hesaplanır) Düzenlenecek faturada KDV uygulanmayan tutar KDV beyannamesinde Özel matrah bölümünde beyan edilecek KDV tabi olan kısım normal teslimler arasında yer alacaktır. ÖRNEK Vergi Mükellefi olmayan kişiden 200.000 TL İş yeri satın alınıyor daha sonra Bu iş yerini 250.000 TL satmıştır. Alış bedeli 200.000 Satış bedeli 250.000 Fatura Düzenlenmesi Satış bedeli 250.000 KDV uygulanacak tutar (250.000-200.000) = 50.000 Hesaplanan kdv % 18 (50.000 %18) 9.000 Tahsil edilen tutar 259 .000 KDV beyannamesinde özel matrah bölümünde gösterilecek tutar : 200.000 KDV beyannamesinde normal teslimler bölümünde gösterilecek tutar : 50.000
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.