Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.12.2021 10:56 (Üye) Soru : Merhabalar; Gübre Takip Sistemi'ndeki LTD. Şirket mükellef 2020 yılı temmuz ayında 509 sıra nolu VUK Genel Tebliği mucibince e-irsaliye ve e-faturaya geçmişti. Ancak 5 milyon sınırını geçmediği ve e-fatura zorunluluğu sadece 509 sayılı Genel Tebliği'nden kaynaklandığı için e-deftere geçmedi.2021 yılında da 5 milyon limiti geçemiyor , 2022 yılı için bir değişiklik söz konusu mu, e-deftere geçme zorunluluğu karşısındaki durumu nedir? Teşekkürler.

Cevap : Bu gün itibari ile bir değişiklik yok Ancak aşağıdaki linkde bulunan VUK TASLAK tebliği ile hadlerin değişeceği anlaşılmaktadır Hadler değişse bile 2022 de e-defter tutulmaz. https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/user_upload/Tebligler/Taslaklar/vuk/509_degisiklik_yapan/509_deg_yap_vuk_teb_taslak.pdf
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.