Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.12.2021 13:16 (Üye) Soru : Sayın Yetkili ; 24/09/2021 tarih 31608 sayılı SGK YÖNETMELİĞİNE göre kurumca belirlenen sistem üzerinden elektronik tebliğat adresi edinmek için başvuru yapmakla yükümlüdür. Denilmektedir. Bu başvuruyu nasıl ve nereden yapacagız.İlginize teşekkür ederim.

Cevap : Konuya ilişkin genelge henüz yayınlanmamıştır. Genelge ile beraber uygulama açıklığa kavuşacak olup başvurular e-devlet üzerinden olacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.