Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.12.2021 12:38 (Üye) Soru : merhabalar firmanın ücret bordrosuna göre muhasebe kaydında eksik gider kaydı yapıldığını yeni farkettim. ücret bordro kayıtlarını ay sonunda yapıyoruz. bu eksik ücret kaydının( örneğin 08/2021 dönemine ait olduğunu varsayarsak) 31.08.2021 tarihine yapılamadığı için e-defter gönderimi yapıldı çünkü, 01.09.2021 tarihine yapılması sgk açısından idari para cezası gerektiren bir işlem midir.Yoksa aynı yıl içinde o yılın herhangi bir ayına ait ücretin muhasebe kaydını yapmak mümkün müdür. sgk denetimine gidilecek , yardımlarınızı rica ediyorum. Gerekirse 9. ay e-defterini de şimdiden gönderip 8.aydaki hatalı kaydı yevmiye kayıtlarında görülmesini sağlayabilirim.Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim

Cevap : e-Defter uygulamasında berat silme özelliği bulunmamakta, bu nedenle e-Defterde geçmişe yönelik işlem yapılamamaktaydı. Ancak Gelir İdaresi Başkanlığı yasal süresi içerisinde onaylandıktan sonra kayıtlarında hata fark eden mükelleflerin, yükledikleri beratları silip yenilerini tekrar yükleyebilmesini sağlamak için e-Defter web uygulamasına ekleme yaparak geçmişe yönelik kayıt yapmanın yolunu açmış bulunmaktadır. GİB, yayınlamış olduğu sirküler ile yasal gönderim süresi geçmiş beratların, e-Defter uygulamasına yüklenmesinden sonra yevmiye maddelerinde yanlış ya da eksik kayıt tespit edilmesi durumunda izlenecek prosedürü de ayrıca açıklamış bulunmaktadır. Buna göre, beratların Gelir İdaresi Başkanlığı e-Defter uygulamasına yüklenmesinden sonra yevmiye maddelerinde yanlış fark edilmesi durumunda, yüklenmiş olan beratların iptal edilerek yeniden yüklenmesi mümkün olmayıp, Vergi Usul Kanunu’nun “yevmiye maddesinde yapılan yanlışlar ancak muhasebe kaidelerine göre düzeltilebilir” hükmü gereğince söz konusu yanlışların muhasebe kaidelerine göre düzeltilmesi gerekmektedir. Beratların Gelir İdaresi Başkanlığı e-Defter uygulamasına yüklenmesinden sonra yevmiye maddelerinde düzenlediğiniz ya da aldığınız belgelerin unutulması ya da geç gelmesi nedeni ile ortaya çıkan hata da izleyen ayın defterinde muhasebe kurallarına uygun şekilde kaydedilmelidir. Ancak unutulmaması gereken belgenin üzerindeki tarih izleyen ayın defterinde de aynı şekilde işlenmeli; kayıt tarihi kaydın yapıldığı günün tarihi olmalıdır. Ayrıca ilgili dönem beyannamelerinde de gerekiyor ise mevzuata uygun şekilde düzeltmeler yapılmalıdır. Açıklanan prosedüre uygun olarak düzeltme yapılamıyorsa, bu durumda yazılı olarak Gelir İdaresi Başkanlığı’na müracaat edileceği yapılan düzenleme ile bildirilmiş bulunmaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.