Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.12.2021 16:25 (Üye) Soru : Sayın Danışmanım, Çalıştığım firmaların gümrükçüleri sürekli vergi levhamı, faaliyet belgemi isteyip durmaktalar. Gümrük Beyannameler bölümünde Mali Sorumlu kişi bölümüne Mali Müşavir veya Yeminli Mali müşavirim isimlerinin yazmak istediklerini ısrarla söylüyorlar. Konuyla ilgili bir sorumluluğumuz varmıdır. Konuyla ilgili bilgi vermenizi önemle rica ederim. Vereceğiniz cevap için şimdiden teşekkür ederim.

Cevap : Gümrük beyannamesine meslek mensubunun ismi ve TC kimlik bilgisinin yazılması yeterlidir. Konu hakkında TÜRBOB un 27/10/2021 Tarihli duyurusu AŞAĞIDAKİ gibidir. Gümrük mevzuatının yanlış yorumlanmasından ve yapılan bazı açıklamalardan dolayı, Gümrük Beyannamelerinin sorumluları konusunda tereddütler ortaya çıkmıştır. Gümrük Müşavirleri Dernekleri tarafından yapılan açıklamada “Gümrük Beyannamelerinde Mali Sorumlu” olarak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin veya Yeminli Mali Müşavirlerin bilgilerinin yer alması gerektiği duyurulmuştur.Gümrük işlemlerinden yasa gereği Gümrük Müşaviri/Yardımcıları yetkili ve sorumludur. Mali Müşavirlerin ve Yeminli Mali Müşavirlerin her hangi bir sorumlulukları yasal olarak bulunmamaktadır.Gerek ihracat gerekse ithalat işlemlerinin her adımında, gümrüğe gelen malın kontrolü laboratuvar işlemleri, numune alınması, Beyannamenin açılması, tanzimi ve her türlü takibi yasa gereği “Gümrük Müşaviri/Yardımcıları”yetkili olup, tüm işlemler her safhada Gümrük Müşaviri/Yardımcıları tarafından ayrıntılı olarak takip edilerek sonuçlandırılacağından, Gümrük Müşaviri/Yardımcıları ile ithalat/ihracatçılar müşterek müteselsil sorumludur. 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun “Gümrük ve Tekel Vergileri” başlıklı 2. Maddesi; “Gümrük idareleri tarafından alınan vergi ve resimler bu Kanuna tabi değildir. Bu vergi ve resimlerle ilgili olarak 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 242 nci maddesi hükümleri uygulanır.” şeklinde düzenlenmiştir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.