Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 09.12.2021 10:14 (Üye) Soru : Sayın danışman; Basit usule tabi olmanın özel şartlarından 2021 yılı için belirlenen gayrisafi iş hasılatı olan 76.000 tl nin değerlendirmesi bazı özelgelerde kdv mükellefi olmamalarına rağmen bu hesaplamada kdv hariç şeklinde hesap edilmektedir. Görüşünüz satış hasılatını değerlendirirken kdv dahil toplam tutarmı ? yoksa kdv varmış gibi matrahtan mı hareket etmeliyiz? teşekkürler

Cevap : Basit usulde vergilendirilen mükellefler KDV den istisnadır . Satış da KDV tahsil edilmediğine göre Hasılat ;KDV olmadan elde edilen tutardır. KDV dahil , hariç hesaplaması yapılmaz.Çünkü; KDV ne tabi işlem yok.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.