Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 09.12.2021 12:03 (Üye) Soru : Sayın Yetkili, İki gerçek kişi adi ortaklığında taraflarca imzalanan sözleşmenin noterde onaylanması gerekli midir. Vergi dairesi noter onaylı sözleşmeyi ister mi? Saygılarımla,

Cevap : BORÇLAR KANUNU ADİ ORTAKLIĞI AŞAĞIDAKİ GİBİ TANIMLAMIŞTIR "MADDE 620- Adi ortaklık sözleşmesi, iki ya da daha fazla kişinin emeklerini ve mallarını ortak bir amaca erişmek üzere birleştirmeyi üstlendikleri sözleşmedir. Bir ortaklık, kanunla düzenlenmiş ortaklıkların ayırt edici niteliklerini taşımıyorsa, bu bölüm hükümlerine tabi adi ortaklık sayılır." Borçlar Kanununa göre kurulan ADİ ORTAKLIK sözleşmesinin noterden onaylatma zorunluğu yoktur. Vergi dairesinden noter onaylı sözleşme istenip istenmediği konusunda bilgimiz yok. VD ile görüşünüz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.