Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.12.2021 10:10 (Üye) Soru : Merhabalar, Yatırım Teşvik Belgesi sahibiyiz. Belgede SGK işveren prim desteği de mevcut. YTB ile yaptığımız yatırımda, tamamlama vizesi yapılmadan, yatırımla ilgili istihdam ettiğimiz personeller için, tamamlama vizesinden sonra teşvikten faydalanabilir miyiz? Yoksa sadece tamamlama vizesinden sonra istihdam edilen personeller için mi teşvikten faydalanabiliriz?

Cevap : Teşvik belgesi, yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın bu değerler ve tespit edilen şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkanı sağlayan bir belge olup Kararın amaçlarına uygun olarak gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenir. Sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasına, tamamlama vizesi tarihinin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesini takip eden aydan itibaren başlanır. Uygulamanın ilk başladığı ay esas alınarak teşvik belgesinde kayıtlı azami destek oranının aşılmaması kaydıyla belgede belirtilen süre kadar yararlandırıldıktan sonra uygulamaya son verilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.